Activiteiten IVS 2018

Een overzicht van activiteiten van het Instituut voor Vedische Studies (IVS) in 2018.

 

Plaatsgevonden

1. Open Dag Centrum De Roos, zondag 7 januari 2018
Tijdens deze Open Dag, van 12.00 tot 17.00 uur, gaf de aanwezige Vedische Astroloog informatie over de opleiding tot ‘praktijkvoerend Vedisch Astroloog’, waarvan de introductiecursus ‘Vedische Astrologie’ de basis vormt. Zie boven.
De Vedische Astroloog heeft ook enkele mini-consulten verzorgd, met als thema ‘Groei’. (thema van de Open Dag)
Plaats: Centrum De Roos, PC. Hoofdstraat 183, 1071 BW Amsterdam. (nabij de ingang Vondelpark).

 

2. Zondag 14 januari 2018 e.v.
De nieuwe introductiecursus (7 lessen) Vedische Astrologie is inmiddels gestart.
Deze cursus vormt de basis voor de opleiding tot ‘praktijkvoerend Vedisch Astroloog’.
Data  : 14 januari, 28 januari, 11 februari, 25 februari, 11 maart, 25 maart, 1 april 2018.
Tijd    : 09.30 tot 12.30 uur
Plaats: J.J. Viotastraat 34, 1071 JS Amsterdam
Info    : zie brochure.

 

3. Inloopmiddag, zaterdag 24 maart 2018
Op zaterdag 24 maart 2018 nam het Instituut voor Vedische Studies voor de zesde maal deel aan de Landelijke Dag voor Professionele Astrologie.
Eenieder kon op informele wijze kennismaken met de Vedische Astrologie en de door het Instituut aangeboden Opleiding tot ‘praktijkvoerend Vedisch Astroloog’.
Een team van vedisch astrologen was aanwezig voor het geven van gratis mini consulten.
Plaats: J.J. Viottastraat 34, 1071 JS Amsterdam.
Tijd: 13.00 – 17.00 uur.
Docenten en studenten IVS ontvangen de gasten

Docenten en studenten IVS ontvangen de gasten
 
4. Twee lezingen in kader Maand van de Filosofie
In april 2018 werden op 2 donderdagavonden lezingen gehouden in het kader van de
Maand van de Filosofie, op resp. 12 en 19 april.

12 april – Jan Willem van Doorn over ‘Het eeuwen oude dilemma tussen Lot en Vrije Wil en
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwelke rol speelt de Astrologie hierin?’

19 april – Nico Meeuwisse over ‘Macht van de Verbeelding’.

Info: Freddy Wissink (020-6226020).
 
5. Zomeraktiviteiten IVS

Twee workshops op zondag (5 en 12 augustus).

Plaats : J.J. Viotastraat 34, 1071 JS Amsterdam
Tijden :
10.00 – 12.00 en 13.00 – 15.00 uur
Onderwerpen: Vedische Astrologie en aanverwante onderwerpen.

Voor meer informatie, zie brochure.
 
6. Open Dag Centrum De Roos, zondag 2 september 2018
Tijdens deze Open Dag, van 12.00 tot 17.00 uur, werd door de aanwezige Vedische Astroloog informatie gegeven over de opleiding tot ‘praktijkvoerend Vedisch Astroloog’.
Plaats: Centrum De Roos, PC. Hoofdstraat 183, 1071 BW Amsterdam. (nabij de ingang Vondelpark).