Privacyverklaring Instituut voor Vedische Studies

 

1. Inleiding

1.1 x Deze verklaring beschrijft het beleid van de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ (KvK  34116083) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2 De Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ ontvangt e-mails met verzoeken om informatie via het op haar website gepubliceerde e-mailadres bij ‘Contact’.
1.3 De Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ houdt van haar studenten gegevens bij in haar administratie.
1.4 De Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. De Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

 

2. Contact met Instituut voor Vedische Studies
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ wilt opnemen, dan kan dat via e-mail: schoolvoorfilosofie@gmail.com.

 

3. Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten die de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ aanbiedt, kan de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
a. naam
b. adresgegevens
c. telefoonnummer
d. e-mailadres
e. geslacht
f. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.

 

4. Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):
a. de inschrijving voor een evenement;
b. het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen etc.;
c. het factureren van studenten voor de cursus- en seminarbijdragen.

 

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1 x De Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen.
5.2 Indien de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkeringsovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
5.3 De Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

 

6. Beveiliging en bewaring

6.1 x De Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. De Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
6.2 De Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

 

7. Cookies en profilering

7.1 x Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen, wanneer u de website van de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ bezoekt. Op de website van de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden.
7.2 Daarnaast kan de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website van de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics op: http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

 

8. Websites van derden
De website van de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. De Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 

9. Wijzigingen
De Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

10. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens
U heeft het recht bezwaar te maken tegen (een deel van) de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen maximaal vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

11. Klachten
De Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’ verneemt graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

12. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de Stichting ‘Instituut voor Vedische Studies’.